นัทได้รวบรวมความเห็นของเพื่อนๆ ที่ได้แต่งงานไปแล้วดังนี้นะคะ

 ระวังเรื่องการนำ ร้านตกแต่งสถานที่ ของภายนอกที่ไม่ได้ co กับ โรงแรม เข้ามาจัด เพราะจะเสียค่านำเข้า 3,000 บาท Overall: พอใช้ 
 สถานที่: 6/10
 อาหาร: 8/10
 ราคาสมเหตุสมผล: 6/10
 บริการพนักงาน: 6/10

คุณ คิม March 2017

Back to รวม Wedding Hotel Package