นัทได้รวบรวมความเห็นของเพื่อนๆ ที่ได้แต่งงานไปแล้วดังนี้นะคะเจ้าหน้าที่่ดูแลดีมาก คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด แต่เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการจึงไม่มีพนักงานมาช่วย เราจะต้องยกของจัดแต่งสถานที่เอง โดยทางสถานที่จะเตรียมไว้ให้Overall: ดีมาก 
 สถานที่: 10/10
 อาหาร: 8/10
 ราคาสมเหตุสมผล: 10/10
 บริการพนักงาน: 10/10

คุณ Pick January 2017

Back to รวม Wedding Hotel Package