นัทได้รวบรวมความเห็นของเพื่อนๆ ที่ได้แต่งงานไปแล้วดังนี้นะคะอาหารอร่อย เซลล์น่ารัก ดูแลดี แต่ติดต่อยากนิดนึง Overall: ดี 
 สถานที่: 10/10
 อาหาร: 10/10
 ราคาสมเหตุสมผล: 8/10
 บริการพนักงาน: 8/10

คุณ Gift March 2017

Back to รวม Wedding Hotel Package