นัทได้รวบรวมความเห็นของเพื่อนๆ ที่ได้แต่งงานไปแล้วดังนี้นะคะ

 ห้องจัดเลี้ยงสวยงามใช้ได้ แต่แขกไม่ควรเกิน 400 คนOverall: พอใช้ 
 สถานที่: 1/10
 อาหาร: 4/10
 ราคาสมเหตุสมผล: 6/10
 บริการพนักงาน: 8/10

คุณ A January 2017

Back to รวม Wedding Hotel Package