นัทได้รวบรวมความเห็นของเพื่อนๆ ที่ได้แต่งงานไปแล้วดังนี้นะคะ

 ห้องเป็นรูปตัวแอลการจัดวางยากซักหน่อย พนักงานยังให้บริการไม่ได้ทั่วถึง แต่การเดินทางและรูปลักษณ์ภายนอกต่อคนทั่วไปอยู่ในขั้นดีมาก และ สะดวก Overall: ดีมาก 
 สถานที่: 8/10
 อาหาร: 8/10
 ราคาสมเหตุสมผล: 8/10
 บริการพนักงาน: 6/10

คุณ วิว November 2015

 

Back to รวม Wedding Hotel Package