นัทได้รวบรวมความเห็นของเพื่อนๆ ที่ได้แต่งงานไปแล้วดังนี้นะคะส่วนมากจะเด่น และได้รับคำชมเรื่องอาหารจากแขกทุกคนที่มาร่วมงาน ห้อง Ballroom ใหญ่จะสามารถจุได้ 25-30 โต๊ะ (โต๊ะละ 10 ที่นั่ง) ยังไม่รวมห้อง VIP1-3 ที่รวมชั้นกับห้อง Ballroom Overall: ดีมาก 
 สถานที่: 8/10
 อาหาร: 10/10
 ราคาสมเหตุสมผล: 8/10
 บริการพนักงาน: 8/10

คุณ First March 2017

Back to รวม Wedding Hotel Package